Aprilsnar

an

APRILSNAR

Lovprisningen tilkommer Allah, skabningernes Herre og må Allah ophøje rangen af vort sendebud Muhammad.
Kære muslim!

Allah, være ophøjet, har befalet os til at tale sandt og ikke lyve. Allah sagde:
يَآ أَيُّها الذِينَ ءَامَنُوا اتقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ
Hvilket betyder: ”O I troende, frygt Allah og vær iblandt de sandfærdige”. Profeten, må Allah ophøje hans rang, sagde: ”Løgn er ikke tilladt hverken i alvor eller i spøg”. Berettet af Al-Bayhaqiy.

Og han, må Allah ophøje hans rang, sagde også: ”Vogt dig for løgn, da løgn fører til syndfuldhed og syndfuldhed fører til helvedet, og så længe skabningen lyver og bliver ved med at lyve, vil han kendes blandt englene som en løgner”. Berettet af Ibn Madjah.

Allah har formanet Sine troende skabninger til gode manérer og har forbudt dem, at være uretfærdige og det har Hans sendebud tillige gjort. Allah sendte Sit sendebud som et eksempel for os og til, at lære os om godhed og ædel moral. Iblandt de ædle egenskaber som Allah og Hans sendebud har befalet os til at besidde, er sandfærdighed. Og iblandt de mest nedladende egenskaber som Han har forbudt os, er løgn. Løgn kan enten være en stor synd eller en lille en. Den kan endda også være blasfemisk. Hvis løgn ikke påfører en muslim skade, så er den en lille synd. Men man skal på ingen måde tage let på det, idet bjerge består af småsten. Hvis løgnen derimod påfører en muslim skade, så er den en stor synd. Og hvis løgnen indebærer, at man erklærer noget tilladt for værende forbudt eller omvendt, så er den blasfemisk.

Kære muslim, idet måneden april står for døren, vil vi advare Dem imod hvad nogle kalder aprilsnar. Løgn, som lovgivningen har forbudt, er ikke tilladt i begyndelsen af måneden april og ej heller i slutningen, ligesom at den ikke er tilladt andre tider af året. Nogle gange fører sådanne typer af løgn også til, at muslimen bliver skræmt. Et eksempel herpå er, at løgneren siger: ”Din søn er død” eller ”Din hustru har været udsat for det og det”. Og på denne måde bliver vedkommende skræmt og såret. Profeten, må Allah ophøje hans rang, sagde: ”De der skræmmer, indtræder i helvedet”. Derudover skal det understreges, at der hverken er en hvid løgn eller en sort løgn. Løgn er hverken tilladt i alvor eller for sjov, selv hvis hensigten er, at få lytterne til af le. Profeten, må Allah ophøje hans rang, sagde: ”Jeg laver sjov, men taler kun sandt”.

O Allah, Den nådigste, vi spørger Dig om at beskytte os fra løgn og synder. Og Allah ved bedst