Et intellektuelt bevis på Guds eksistens

1. Dette univers eksisterer, og det har en begyndelse.

 

a) Ser man på to tal, må de to tal enten være lige store ellers må det ene tal være større end det andet. Der er ikke en tredje mulighed.

 

b) Nu ser vi på to tal:

A) Mængde af tid indtil det 19. århundrede

B) Mængde af tid indtil det 20. århundrede

 

c) Vi stiller nu følgende spørgsmål: Hvilket tal er størst: A eller B?

 

d) Hvis man tror på, at universet HAR en begyndelse (hvilket er muslimernes tro), så er det tydeligt, at B er større end A.

 

e) Hvis man tror på, at universet er evigt, så kan man ikke påstå, at A er større end B eller at B er større end A. Hvorfor? Fordi hvis man går så langt tilbage i tiden som man kan fra punkt A, så er der tale om en såkaldt ”uendelig mængde tid”, og hvis man går så langt tilbage i tiden som man kan fra punkt B, er der også tale om en såkaldt ”uendelig mængde tid”.

 

f) Og man kan ikke svare, at A og B er lige store, fordi B=A+1 århundrede. Med andre ord: B består af mængden af tid indtil det 19. århundrede (A) PLUS et århundrede.

 

g) Konklusion: Universet HAR en begyndelse.

 

2. Det der har en begyndelse må nødvendigvis have en skaber, der har frembragt det fra intethed til eksistens. Det er umuligt, at noget skulle skabe sig selv, da dette medfører, at der tilskrives en handling, til det der ikke eksisterer, og det er umuligt.

 

3. Eftersom dette univers har en begyndelse (dvs. det eksisterer efter en tilstand af ikke-eksistens), må det nødvendigvis have en skaber, der har frembragt det fra intethed til eksistens.

 

4. Det er umuligt, at Skaberen af dette univers skulle være skabt af en anden skaber – og hvis dette påstås, hvad forhindrer så spørgeren i at spørge: ”Hvem er så skaberen af skaberen af skaberen af universet?”.

 

5. Hvis en person stiller ovenstående spørgsmål (hvilket er ugyldigt), så vil det (ifølge ham) være nødvendigt at en uendelig kæde af skabere fuldendes førend dette univers bliver skabt.

 

6. Følgende eksempel illustrerer punkt nr. 5: Hvis der bliver sagt til en person: Du får denne 1-krone, på én betingelse. Og betingelsen er, at du før denne 1-krone har fået denne 10-krone. Men denne 10 krone får du kun, hvis du før den har fået denne 10 krone. Og denne 10 krone får du kun, hvis du før den har fået denne 10 krone. Hvis man blev ved på denne måde, ville denne person så nogensinde modtage 1-kronen? Nej.

 

7. Så det er umuligt, at der skulle være en skaber af Skaberen af dette univers, da dette ville medføre, at en uendelig kæde af skabere skulle fuldendes førend denne verden indtrådte i eksistens. Vi ved, at uendelighed ikke kan fuldendes og vi ved, at denne verden eksisterer. Følgelig er denne verdens eksistens et bevis på, at der er en Skaber, og at denne Skaber er evig uden begyndelse.

Leave a Reply

will not be published

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.