13 af Gud’s utallige egenskaber

Allah – Den Ene, som ikke forandrer Sig – er beskrevet med utallige egenskaber. 13 af disse utallige egenskaber må Allah nødvendigvis være beskrevet med – ellers ville Allah være ufuldkommen.

 

1. Eksistens

 

Allah eksisterer. Allah’s eksistens er forstandsmæssig nødvendig. Allahs eksistens er ikke umulig. Og Hans eksistens er ikke blot mulig, men skabningernes eksistens er blot mulig. Skabningernes eksistens er ikke umulig eller nødvendig.

 

2. Enehed

 

Allah er Én i Sin guddommelighed. Han har ingen partnere i Sit Selv, Sine Egenskaber eller Sine Handlinger.

 

3. Evighed

 

Allah er evig. En begyndelse er umulig for Hans eksistens. Allahs Selv, Egenskaber og Handlinger er evige, de har ingen begyndelse, og de forandrer sig ikke. Allah er den eneste der er evig uden en begyndelse. Alt andet end Allah har en begyndelse, for alt andet end Allah er en skabning.

 

4. Uophørlighed

 

Allah’s eksistens ophører ikke. Slutning er umulig for Hans eksistens. Allah Selv, Egenskaber og Handlinger er uophørlige.

 

5. Uafhængighed

 

Allah har ikke brug for nogen eller noget. Han har ikke brug for nogen af Sine skabninger.

 

6. Magt

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig magt. Allah magter alt. Intet kan gøre Ham svag.

 

7. Vilje

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig vilje. Alting sker med Allah’s vilje. Hvad end Han vil have skal ske, sker, og hvad end Han ikke vil have skal ske, sker ikke.

 

8. Viden

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig viden. Allah ved alt. Hans viden forandrer sig ikke. Hans viden bliver ikke større eller mindre.

 

9. Syn

 

Allah er beskrevet med et evigt, uforanderligt og uophørlig syn. Allah ser alt synligt. Han ser uden øjne og pupiller.

 

10. Hørelse

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig hørelse. Allah hører alt hørligt. Han hører uden ører.

 

11. Tale

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig tale, der ikke ligner skabningernes tale. Hans tale er uden begyndelse, pauser, slutning, lyd, bogstaver, sprog, og forandring.

 

12. Liv

 

Allah er beskrevet med et evigt, uforanderligt og uophørligt liv. Hans liv ligner ikke skabningernes liv. Hans liv er uden sjæl, kød, blod, nerver, og marv.

 

13. Uforlignelighed med skabningerne

 

Allah ligner ikke skabningerne på nogen måde. Han eksisterede i al evighed før skabelsen af skabningerne, og Han eksisterer nu, som Han i al evighed har gjort (dvs. uden skabningerne). Så Allah kan ikke sammenlignes med lys, mørke, mennesker, engle, træer, bjerge, farver, store skabninger, små skabninger eller nogen andre skabninger. Allah eksisterer ikke på noget eller i noget, og intet eksisterer på Ham eller i Ham, for Allah er ikke et legeme, og de seks retninger rummer ikke Allah. Allah eksisterer uden tid og sted.

 

 

 

Allah, ta°ala, forandrer Sig ikke. Derfor får Allah ikke flere egenskaber over tid. Allah har i al evighed været beskrevet med utallige egenskaber. Allah har i al evighed været beskrevet med at være Skaberen. Han blev ikke først Skaberen, da skabningerne blev skabt.

 

 

Allah må nødvendigvis være beskrevet med de 13 egenskaber – for hvis Han ikke var beskrevet med de 13 egenskaber, ville Han nødvendigvis være beskrevet med det modsatte af de 13 egenskaber, og det er umuligt.

 

Det er umuligt for Allah at være beskrevet med det modsatte af de 13 egenskaber.

 

Det er muligt for Allah, at Han skaber en skabning eller at Han ikke skaber den (dvs. Allah er ikke forpligtet til at skabe).

 

Når vi bruger ordet “Han” eller “Ham” om Allah betyder det ikke, at Allah er beskrevet med køn. Allah er Skaberen af alle køn, og Allah ligner ikke Sine skabninger, derfor er Han ikke beskrevet med køn.

Leave a Reply

will not be published

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.