Et intellektuelt bevis på at Gud er Skaberen af menneskets handlinger

 

Vid, kære læser, at Allah er Skaberen af alt, og alt andet end Allah er en skabning.

 

Allah er evig, uden begyndelse, og alt andet end Allah har en begyndelse.

 

Så en skabning er en eksistens med en begyndelse. Og Allah er Skaberen af alle skabninger.

 

Når vi siger: ”Allah skaber”, så betyder det, at Allah frembringer fra intethed til eksistens.

 

1. Handlinger eksisterer, og de har en begyndelse for deres eksistens.

 

2. Solen, månen, jorden, træer, sten, huse og bjerge eksisterer, og de har også en begyndelse for deres eksistens.

 

3. Eftersom skabningerne fra punkt nr. 2 har en begyndelse, må de nødvendigvis have en skaber, der har frembragt dem fra intethed til eksistens, dvs. skabt dem.

 

4. Da handlinger eksisterer med en begyndelse for deres eksistens, må de nødvendigvis også have en skaber, der har skabt dem.

 

5. Den der påstår, at handlinger ikke er skabt, tror på, at handlinger er indtrådt i eksistens uden en skaber, og dette er forstandsmæssigt umuligt (mustahil °aqli).

 

6. Det er forstandsmæssigt umuligt, at noget skulle indtræde i eksistens uden en skaber, så-ledes må der nødvendigvis være en skaber, der har skabt handlingerne.

 

7. Så den der påstår, at handlinger ikke er skabt af Allah, har tilskrevet Allah en partner, da der (ifølge denne påstand) nødvendigvis må være en anden skaber end Allah, der har skabt handlingerne.

a. Påstanden nødvendiggør, at der er en anden skaber end Allah, da det allerede er blevet fastslået, at en eksistens, der har en begyndelse, nødvendigvis må have en skaber. Hvis der påstås at skaberen af handlingerne ikke er Allah (eller hvis der på-stås, at handlingerne ikke har en skaber), så må der (ifølge disse påstande) være en anden skaber end Allah, eftersom handlingerne er indtrådt i eksistens, og derfor nødvendigvis må have en skaber.

 

8. Så den der påstår, at menneskets handlinger ikke er skabt af Allah, påstår i virkeligheden, at noget af det eksisterende (solen, månen, jorden, osv.) er skabt af Allah, mens noget af det eksisterende (handlinger) ikke er skabt af Allah, og det er tydeligt, at denne påstand medfører, at der må være en anden skaber end Allah, der har skabt handlingerne.

 

 

Ovenstående argument kan man benytte sig af til at bevise, at Allah er Skaberen af alle skabninger.

 

Der findes nogen uvidne mennesker – der relaterer sig selv til Islam – som påstår, at Allah ikke er Skaberen af menneskets handlinger. Der findes også nogen uvidne mennesker, der påstår, at Allah ikke er Skaberen af ondskab.

 

Grundlæggeren af sekten Hizb Ut Tahrir påstår i den bog han kaldte “Ash Shaksiyyah Al Islamiyyah”, bind 1, side 93-95:

 

“Disse [dvs. menneskets frivillige] handlinger har ingen forbindelse med Allahs skabelse, og Allahs skabelse har ingen forbindelse med dem, idet mennesket udfører dem ifølge sit eget valg og sin egen vilje, og dermed hører de frivillige handlinger ikke under Allahs skabelse.”

 

Det er derfor vigtigt at advare mod Hizb Ut Tahrir og andre sekter med samme trosretning, såsom nogle shi°ah, der har samme kufr trosretning.

 

Vi søger tilflugt hos Allah fra disse kufr (vantro) trosretninger.

Leave a Reply

will not be published

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.