Svar til spørgsmålet: “Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?”

Nogle ateister stiller følgende spørgsmål: ”Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?”

Dette spørgsmål kan ikke stilles om Gud.

En sten er en skabning, og Gud har magt over alle skabninger. Det er umuligt, at Gud IKKE skulle have magt over en skabning, ellers ville Gud jo ikke være en guddom.

Gud kan ikke beskrives med at være magtesløs. Derfor er det umuligt, at der skulle være en skabning, som Gud ikke har magt over.

Hvis man analyserer første del af dette spørgsmål, som nogle ateister stiller, så kommer man frem til følgende:

Når ateisten spørger:

”Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?”

Så er ”en sten” blot en tilfældig skabning. Ateisten er ligeglad med om der er tale om en sten, et træ, en sofa eller en bil. Ateisten ønsker bare at nævne en tilfældig skabning. Så hvis ateisten erstattede ordet ”sten” med ”skabning”, så ville ateistens spørgsmål se således ud: ”Kan Gud skabe en skabning, som Han ikke kan bære?”

Hvis man analyserer anden del af dette spørgsmål, så kommer man frem til følgende:

Når ateisten spørger:

”Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?”

så er ordene ”ikke kan bære” et udtryk for ”ikke har magt over”.

Så spørgsmålet ”Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?” er i virkeligheden ligesom at spørge: ”Kan Gud skabe en skabning, som Han ikke har magt over?”, og Gud er almægtig, Gud har magt over alle skabninger. Det er umuligt, at der skulle eksistere en skabning, som Gud ikke har magt over.

Derfor giver spørgsmålet i sig selv ikke mening. Det er ligesom at spørge: ”Magter Gud at skabe en firkantet cirkel?”. En cirkel KAN ikke være firkantet, for så er det ikke længere en cirkel. Det er umuligt, at Gud skulle være magtesløs, for så ville Gud ikke være en guddom.

Så svaret til spørgsmålet: “Magter Gud at skabe en sten, som Han ikke kan bære?” er ikke “ja” og det er heller ikke “nej”. Svaret er: Guds magt vedrører ikke det forstandsmæssigt umulige.

Leave a Reply

will not be published

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.